ตรวจเชื้อ Covid-19

ขอบคุณทุกท่าน

ขอปิดการจองตรวจ Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป


 
ศูนย์มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ส่วนอาชีวอนามัย (ศญ.)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณปราการ นรชัยพีรพัฒน์ โทร: 4825

 

สนับสนุนโดย

ทีมงานสามหนุ่มแคทวาไรตี้

Shokunlive Co.;Ltd